Stavební úpravy opěrné zdi u budovy č.p. 68

Zveřejněno dne 21. července 2022

V době prázdnin je realizována nová opěrná zeď před budovou občanské vybavenosti v obci č.p. 68 – sídlem obecního úřadu, místní lidové knihovny a mateřské školy v obci. Z důvodu špatného stavebně-technického stavu je budována zeď nová železobetonové konstrukce s kamenným obkladem. Součástí stavby je také nový kovový plot a přístupové betonové schody včetně zábradlí. Stavbu realizuje na základě výběrového řízení Jaroslav Krupica, Kněžice.

Každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina dotační program Obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je podpora obyvatel venkova, resp. obcí do 1500 obyvatel. Uvedenou akci podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny částkou 127.000,-- Kč.

Před zahájením stavby vybraným dodavatelem bylo nutné odstranit stávající kamenný taras. Toto realizovala obec Petrovice svojí činností – zaměstnanci a brigádnickou činností členů zastupitelstva. Kamenný taras byl rozebrán a vytříděný materiál si obec uložila pro případnou další svoji stavební činnost. Panu Nováčkovi tímto děkujeme za poskytnutí svého traktoru při brigádě, která se konala 25. června 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá