Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na období 2022-2024

Zveřejněno dne 23. prosince 2020

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 17.12.2020 byl projednáván návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2022-2024. Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument dle zveřejněného návrhu beze změn.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na uvedené období je zveřejněn v příloze. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní obce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá