Uctění památky padlých ve II. světové válce

Zveřejněno dne 07. května 2020

Dne 8. května 2020 oslavíme Den vítězství, kdy uplyne 75 let od konce II. světové války - nejstrašnějšího vojenského konfliktu v dějinách lidstva. 

V podvečer tohoto svátku uctí zástupci obce památku občanů obce zastřelených okupanty dne 7. května 1945 u zdi tehdejší sýpky. Tuto smutnou událost v historii naší obce si každoročně připomínáme důstojným veřejným aktem konaným u památníku, který byl postaven a vysvěcen rok po těchto událostech v květnu 1946. Vzhledem k současným mimořádným opatřením, které jsou vyhlášeny v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky, jsme od společné veřejné akce upustili.

Čest památce patří všem, kteří v těch dlouhých šesti válečných letech jakýmkoliv způsobem bojovali za právo na svobodu proti okupantům.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

V 18:30 hodin kytici položili a svíčky zapálili Mgr. Petr Padrnos a Petra Vyskočilová.