Úhrady v roce 2023 - splatnost poplatku ze psa a stočného

Zveřejněno dne 26. dubna 2023

Do 31.5.2023 je splatnost těchto plateb:

místního poplatku ze psa (platba na rok 2023) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa,

odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2022) ve výši 720,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá