Úklid černé skládky z přírody

Zveřejněno dne 22. listopadu 2021

Dne 21. října 2021 jsem informovala o černé skládce stavebního odpadu na katastrálním území obce. V sobotu se sešli členové zastupitelstva obce Mgr. Petr Padrnos, Ing. Jan Kuthan, Jiří Března, Pavel Fiala a Pavel Nováček a ve spolupráci s velitelem JSDHO Antonínem Vyskočilem a zaměstnancem obce Ivo Moudrým stavební odpad (sádrokarton a keramické obkladačky) z přírody odstranili. Protože tato směs stavebního odpadu nemůže být takto odevzdána na sběrný dvůr, byla uložena na pozemek v obci a následně bude oprávněnou firmou řádně zlikvidována v souladu s možným nakládáním s odpadem. 

Žádáme občany, aby v případě, že budou svědky neoprávněného nakládání s odpadem, nebyli k uvedené záležitosti lhostejní.

Zveřejnila: Helena Moudrá