Upozornění na podvodné jednání, informace - občané z Ukrajiny

Zveřejněno dne 15. března 2022

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina zaslalo obcím upozornění na podvodné jednání, které je pácháno na občanech, kteří k nám nyní přicházejí z Ukrajiny a současně požádalo o šíření této informace mezi občany. 

Podvodné jednání se týká:

  • Nabídky, že ně někdo za úplatu zařídí zrychlení registračního procesu, případně vyjedná lepší a komfortnější podmínky.
  • Nabídky, že někdo za úplatu zprostředkuje dobře placenou práci (což v důsledku může směřovat k zavlečení osob do obchodu s lidmi – oběti mohou být donuceni k poskytování sexuálních služeb, otrocké práci, nebo k protiprávní činnosti).
  • Vylákávání osobních údajů a dokladů, které jsou pak zneužívány pro sjednání úvěrů, půjček nebo zřízení bankovních účtů pro páchání trestné činnosti (např. k legalizaci výnosů z trestné činnosti).
  • Telefonátů falešných bankovních úředníků nebo policistů, kteří nabízejí zabezpečení či zhodnocení finančních prostředků na bankovních účtech a následně vylákané údaje zneužijí ke zcizení finančních prostředků.

Tisková zpráva a informace i v ukrajinském jazyce jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá