Upozornění na zvýšené nebezpečí kybernetických útoků

Zveřejněno dne 28. února 2022

Vzhledem k aktuálně silně zvýšené hrozbě kybernetických útoků upozorňujeme občany, že je třeba vyvarovat se otevírání jakýchkoliv podezřelých příloh e-mailů a navštěvování neznámých či dokonce podezřelých webovských stránek. V případě e-mailů je potřebné věnovat pozornost adrese, ze které byl e-mail odeslán. U internetového bankovnictví je vhodné sledovat oficiální zprávy příslušné banky. Pozor však na e-maily, které se mohou tvářit jako oficiální komunikace finanční instituce (třeba i s obsahem naoko směřujícím k zabezpečení), ale ve skutečnosti nejsou takovými. Pokud nějaké takové "hlášení" přijde, je zásadně třeba zdržet se reakcí formou odpovědi a zejména se zdržet rozklikávání aktivních odkazů obsažených v textu a otvírání připojených příloh. Vhodnější je ověřit si bezpečnostní a jiné informace přímo v bance – telefonicky, osobně, návštěvou oficiálního webu banky.

Podobně v případě telefonické komunikace je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud možno nepřijímat hovory z čísel s exotickými předvolbami, v případě již bezděky zahájené komunikace, u které jsou identifikována jakákoliv podezření, hovor přerušit a co nejdříve zavěsit. Zásadně je třeba nesdělovat neznámým osobám žádné informace, zejména ne hesla a uživatelská jména sloužící k přístupu do pracovních i soukromých informačních systémů, osobní údaje atd. Buďte velmi obezřetní a citlivé informace rozhodně nesdělujte, snažte se zapamatovat co nejvíce z případného podvodného hovoru. Rozhodně se nemusíte bát, že něco zanedbáte, když nebudete nakloněni spolupracovat. Nenechte se zaskočit ani případným nátlakem v podobě tvrzení, že volající je zástupcem národní autority, bezpečnostních složek, mezinárodní bezpečnostní organizace apod. 

Zveřejnila: Helena Moudrá