Upozornění občanům - stavební činnost v části obce

Zveřejněno dne 23. května 2022

Obec Petrovice informuje o stavební činnosti v obci a upozorňuje na omezení, které stavební akce přinesou, neboť v letošním roce bude v části obce od Obecního úřadu Petrovice, č.p. 68 (sloup NN č. 102) k č.p. 115 (konec obce směr Třebíč) realizováno několik stavebních akcí. 

Společnost EG.D, a.s., Brno, bude realizovat rekonstrukci rozvodné sítě stavbou „Petrovice u Třebíče – směr Krahulov: NN obnova“, kde se jedná o rekonstrukci rozvodné sítě spočívající v demontáži venkovního vedení a vybudování nového zemního kabelového vedení včetně přípojek k nemovitostem. Více informací je zveřejněno v přílohách.

Neboť na stávajících betonových sloupech vedení NN, které jsou ve vlastnictví společnosti uvedené společnosti, jsou umístěna svítidla veřejného osvětlení, musí obec Petrovice instalovat své sloupy veřejného osvětlení a položit nové zemní kabelové vedení realizací stavby „Petrovice – obec: rozšíření VO směr Krahulov“.

Současně bude obec realizovat novou opěrnou zeď včetně kovového oplocení u budovy č. p. 68 stavbou „Stavební úpravy opěrné zdi a zpevněných ploch v Petrovicích“, kdy stávající kamenný taras bude rozebrán a bude postavena nová betonová zeď s kamenným obložením. Součástí stavby je také nové přístupové schodiště. Tato akce je spolufinancována Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny v programu Obnova venkova Vysočiny 2022.

Předpokládaný termín realizace všech staveb je v měsících červen – srpen 2022.

Takto rozsáhlá stavební činnost povede k některým omezením a nepohodlí v dotčené části obce, která budou spočívat v omezení přístupu k nemovitostem, možnému dočasnému vypínání elektřiny a absenci veřejného osvětlení. Žádáme občany o zvýšenou pozornost ohledně své bezpečnosti, především s ohledem na výkopy, a pochopení. 

Zveřejnila: Helena Moudrá