Upozornění vlastníkům a nájemcům lesa

Zveřejněno dne 31. července 2023

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, opakovaně důrazně upozorňuje na povinnost odstranění inertních kůrovcových souší z lesních porostů.

Pádem souší dochází nejen k případnému poškození okolního majetku, ale jsou ohroženy životy a zdraví návštěvníků lesa, lesních dělníků či vlastníků sousedních lesních pozemků. 

Úplné znění výzvy je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá