Upozornění a výzva vodoprávního úřadu - sucho

Zveřejněno dne 20. července 2023

Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech a přetrvávajícím extrémním teplotám došlo k razantnímu poklesu hladin většiny vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč. Vodní toky vykazují výrazně podprůměrné a místy i nulové průtoky, které způsobují na mnoha místech překročení ukazatele „sucha“, proto vodoprávní úřad vzhledem k této nepříznivé hydrologické situaci vyzývá všechny občany a podnikatelské subjekty na celém území ORP Třebíč ke snížení a omezení povolených odběrů povrchových  i podzemních vod a šetření s vodou, stejně tak i k omezení obecného nakládání s vodami. 

Všichni občané a podnikatelské subjekty jsou vyzýváni k omezení povolených odběrů podzemní vody a to především k účelům mytí aut, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků, kropení zpevněných a manipulačních ploch. 

Úplné znění Upozornění a výzvy vodoprávního úřadu ze dne 17.07.2023, č.j.: OŽP 63460/23 - SPIS OŽP 10438/2023/Kr, a doporučení Povodí Moravy, s.p., ze dne 11.7.2023, je zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá