Úpravy rozpočtu obce v roce 2020

Zveřejněno dne 14. února 2020

Schválený rozpočet obce může být v průběhu roku změněn. Změny rozpočtu upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Rozpočtová opatření jsou zveřejňována v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Rozpočtové opatření č. 1/2020 zveřejněno dne 14.02.2020. 

Rozpočtové opatření č. 2/2020 zveřejněno dne 14.05.2020.

Rozpočtové opatření č. 3/2020 zveřejněno dne 01.06.2020.

Rozpočtové opatření č. 4/2020 zveřejněno dne 24.06.2020. 

Rozpočtové opatření č. 5/2020 zveřejněno dne 10.08.2020.

Rozpočtové opatření č. 6/2020 zveřejněno dne 18.08.2020. 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 zveřejněno dne 15.09.2020.

Rozpočtové opatření č. 8/2020 (doklad rozpočtu č. 13) zveřejněno dne 29.10.2020. 

Rozpočtové opatření č. 8/2020 (doklad rozpočtu č. 14) zveřejněno dne 29.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 9/2020 zveřejněno dne 6.11.2020. 

Rozpočtové opatření č. 10/2020 zveřejněno dne 7.1.2021