Úpravy rozpočtu obce v roce 2023

Zveřejněno dne 27. ledna 2023

Schválený rozpočet obce je v průběhu kalendářního roku upravován. Změny rozpočtu upravuje § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Změny rozpočtu jsou prováděny rozpočtovými opatřeními, které jsou postupně zveřejňovány zde.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 25.01.2023 - zveřejnění dne 27.01.2023.

Rozpočtové opatření č. 2/2023 ze dne 01.03.2023 - zveřejnění dne 07.03.2023.

Rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 26.04.2023 - zveřejnění dne 03.05.2023.

Rozpočtové opatření č. 4/2023 ze dne 24.05.2023 - zveřejnění dne 26.05.2023.

Rozpočtové opatření č. 5/2023 ze dne 28.06.2023 - zveřejnění dne 03.07.2023.

Rozpočtové opatření č. 6/2023 ze dne 24.07.2023 - zveřejnění dne 24.07.2023.

Rozpočtové opatření č. 7/2023 ze dne 20.09.2023 - zveřejnění dne 22.09.2023.

Rozpočtové opatření č. 8/2023 ze dne 18.10.2023 - zveřejnění dne 24.10.2023.

Rozpočtové opatření č. 9/2023 ze dne 22.11.2023 - zveřejnění dne 01.12.2023.

Rozpočtové opatření č. 10/2023 ze dne 06.12.2023 - zveřejnění dne 15.12.2023.

Rozpočtové opatření č. 11/2023 ze dne 21.12.2023 - zveřejnění dne 29.12.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá