Úřední hodiny - prodloužení omezení

Zveřejněno dne 22. října 2020

Dne 21.10.2020 bylo usnesením vlády ČR č. 1080 prodlouženo omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů (úřadů) pro veřejnost do 3.11.2020. Úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice pro veřejnost v následujícím období jsou stanoveny takto: pondělí 26.10.2020 a pondělí 2.11.2020 vždy 9:00 - 11:00 hodin, 13:00 - 16:00 hodin.

Informace o stanovených úředních hodinách jsou zveřejňovány na úředních deskách úřadů (pevné i elektronické). Komunikace s pracovníky všech úřadů je v současné době upřednostňována telefonicky nebo elektronickým způsobem.   

Provoz Městského úřadu Třebíč je zveřejněn zde: https://www.trebic.cz/uredni-hodiny-uradu/os-10/p1=30172.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Na základě protiepidemických opatření a prodloužení nouzového stavu na území ČR jsou úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice nadále omezeny takto: středa 4.11.2020, pondělí 9.11.2020, středa 11.11.2020, středa 18.11.2020 vždy 9:00 - 11:00 hod, 13:00 - 16:00 hod.

Zveřejnila Helena Moudrá dne 2.11.2020