Usnesení vlády o přijetí krizových opatření od 28.10.2020

Zveřejněno dne 27. října 2020

Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních platných od 28.10.2020 v souvislosti s ochranou zdraví osob z důvodu prokázání výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26.10.2020, částce 176.

Usnesení se týkají zákazu volného pohybu osob na území ČR a omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb a dalších omezení.

Uvedená částka Sbírky zákonů je zveřejněna v příloze. 

Aktuálně platná opatření lze sledovat zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/.

Zveřejnila: Helena Moudrá