Ustavující zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 18.11.2020

Zveřejněno dne 09. listopadu 2020

Ustavující zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 18.11.2020 v 9:00 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 67, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá