Uzavření a omezení provozu škol - Nařízení KHS kraje Vysočina

Zveřejněno dne 05. října 2020

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví nařídila v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii na území Kraje Vysočina omezení provozu některých školských zařízení a středisek volného času do 18.10.2020 do 23:59 hod.

Nařízení č. 11/2020 ze dne 30.9.2020, č.j.: KHSV/21758/2020/JI/Ř/Říha, vydané KHS kraje Vysočina, je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Dokumenty ke stažení