Valná hromada DSO Zásobování vodou, Okříšky

Zveřejněno dne 23. listopadu 2022

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem v Okříškách, se uskuteční 15.12.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá