Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Národní plány povodí

Zveřejněno dne 31. ledna 2022

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství ze dne 28.1.2022 týkající se Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 

Opatřeními obecné povahy byly vydány: Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.

Zveřejnila: Helena Moudrá