Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí

Zveřejněno dne 31. ledna 2022

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu, vydal dne 27.1.2022 veřejnou vyhlášku č. j.:MZP/2022/610/174, Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. 

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá