Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Kučera Tomáš

Zveřejněno dne 10. února 2021

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se osobám neznámého pobytu a osobám, jímž se prokazatelně nedaří písemnosti doručovat, se tyto doručují veřejnou vyhláškou.

V příloze je zveřejněna vyhláška o možnosti převzít písemnost do vlastních rukou příjemce - Rozhodnutí spisu č.j. 271/2020 panu Tomáši Kučerovi.

Zveřejnila: Helena Moudrá