Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zveřejněno dne 12. ledna 2022

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 10.01.2022 veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy č. j.: ODKS 100058/21 - SPIS 240/2022/PJ, kterou se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, v době od 1.4.2022 do 31.3.2023 z důvodu pracovních míst žadatele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč.

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá