Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - aktuální znění

Zveřejněno dne 20. dubna 2020

V souvislosti s uzavřením části silnice II/405 v Okříškách, ul. Masarykova, je stanovena přechodná úprava provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v obci Petrovice a městysu Okříšky. Dodatkou tabulkou na místní komunikaci mezi katastrálními územími Petrovice u Třebíče a Nové Petrovice je umožněn průjezd vozidel po této komunikaci vozidlům dopravní obsluhy, autobusům, složek IZS, obyvatelům obce Petrovice a městyse Okříšek a na povolení městyse Okříšky a obce Petrovice.

Obyvatelem je osoba, která má v obci Petrovice nebo městysu Okříšky evidován trvalý pobyt. Uvedená místní komunikace je ve správě a vlastnictví obce Petrovice. Potřebné povolení vydává Obecní úřad Petrovice a Úřad městyse Okříšky, přičemž toto bude vydáváno pouze osobám, kde sídlo firmy nebo provozovny je přímo v obci Petrovice nebo městysu Okříšky (školy, prodejny) a toto neleží na objízdné trase - např. Fraenkische CZ s.r.o.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č. j.: ODKS 11237/20 - SPIS 2174/2020/PJ je zveřejněna v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá