Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MK Petrovice

Zveřejněno dne 18. března 2021

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 17.3.2021, vyřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, č.j.: ODKS 20701/21 - SPIS 2142/2021/mj, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na místní komunikaci v obci Petrovice v termínu 22.3.2021 - 18.04.2021.

Dopravní omezení se týká části místní komunikace v obci od RD č.p. 56 nad RD č.p. 54 z důvodu provádění zemních prací stavby společnosti EG.D, a.s., "Petrovice, Vozdek, kabel. vedení NN"  k pozemku p.č. 111/2 v k.ú. Petrovice u Třebíče. 

Upozorňujeme, že stavba bude prováděna v blízkosti, resp. na trase uživatelů cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs.

Veřejná vyhláška vč. situace dopravně-inženýrských opatření je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá