Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno dne 06. dubna 2020

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, jako ústřední orgán státní správy lesů, vydalo dne 2.4.2020 Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá