Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy: 1.4.2019 - 31.3.2020

Zveřejněno dne 15. ledna 2019

Veřejnou vyhláškou Opatřením obecné povahy č.j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ, ze dne 14.01.2019, Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč na žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, v období od 1.4.2019 do 31.3.2020.

Veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Dle textu veřejné vyhlášky není grafická příloha s ohledem na její rozsah zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k dispozici k nahlédnutí na odboru dopravy a komunálních služeb Měˇu Třebíč, Karlovo nám. 55, budova B, III. poschodí, č. dveří 308.

Zveřejnila: Helena Moudrá