Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na silnici III/40512 v obci

Zveřejněno dne 30. května 2022

Z důvodu stavební činnosti, která bude probíhat na pozemku silnice III/40512, jejíž součástí je také zelený travnatý pás, v úseku od budovy Obecního úřadu Petrovice, č.p. 68 na konec obce Petrovice, směr Třebíč, a z důvodu umístění a pohybu stavební mechanizace v místech stavby, se stanovuje přechodná úprava provozu na této silnici v uvedeném úseku v době od 7:00 hodin dne 6.6.2022 do 20:00 hodin dne 7.8.2022.

Práce v uvedeném úseku o délce 230 m budou probíhat postupně po cca 50 m.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 30.05.2022, č.j.: ODKS 42931/22 - SPIS 6770/2022/PJ je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá