Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování řízení

Zveřejněno dne 26. dubna 2022

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru plánování a stavebního řádu, ze dne 25.4.2022, č. j.: KUJI 36819/2022 OUP 181/2021 No-39, o pokračování v územním řízení stavby "II/405 Okříšky - křižovatka s I/23" je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení