Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace ZUR č. 9

Zveřejněno dne 08. ledna 2023

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem územního plánování a stavebního řádu, č. j.: KUJI 759/2023 OUP 451/2021-17, ze dne 5.1.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení