Veřejná vyhláška - prodloužení uzavírky silnice II/405 v Okříškách

Zveřejněno dne 02. listopadu 2020

Upozorňujeme řidiče, že úplná uzavírka silnice II/405 v Okříškách, ulici Masarykova, se prodlužuje o jeden měsíc do 30.11.2020. 

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydaná Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č.j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/405, III/4057, III/40510 a na místních komunikacích v obci Petrovice a městysu Okříšky je zveřejněna v příloze.

Současně zveřejňujeme také rozhodnutí o povolení prodloužení úplné uzavírky silnice II/405 a nařízení objížďky. 

Zveřejnila: Helena Moudrá