Volba prezidenta ČR - II. kolo

Zveřejněno dne 18. ledna 2023

V příloze je zveřejněno Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky.

II. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Hlasovací lístky pro II. kolo volby obdrží volič ve volební místnosti. Pro II. kolo volby budou vytištěny nové hlasovací lístky na papíru žluté barvy s označením "druhé kolo volby prezidenta". Upozorňujeme, že je nepřípustné použití hlasovacích lístků ze sady určených pro I. kolo.

Zveřejnila: Helena Moudrá