Volba prezidenta ČR - zvláštní způsob volby, vydání voličského průkazu

Zveřejněno dne 02. ledna 2023

Informace pro voliče, kteří se ocitnou v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 je zveřejněna zde: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx.

Informace Kraje Vysočina o umístění mobilních stanovišť drive-in je zveřejněna zde: https://www.kr-vysocina.cz/umisteni-drive-in-stanovist-v-kraji-vysocina/d-4116757 

Žádost o vydání voličského průkazu pro osoby, které v době konání volby budou místo své trvalé bydliště (např. na dovolené, pracovní cestě apod.) včetně doplňujícíh informací je zveřejněna v příloze.

Více informací k možnosti vydání voličského průkazu je zveřejněno zde: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-pro-volbu-prezidenta-ceske-republiky-2023-hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx

Zveřejnila: Helena Moudrá