Volby do EP - upozornění k prokázání totožnosti

Zveřejněno dne 23. května 2024

Upozorňujeme voliče, že při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 nelze pro prokázání své totožnosti použít aplikaci OP v mobilním telefonu.

Možnost využívání elektronických občanských průkazů je postupná. Pro přijíímání eDokladu je stanoven časový harmonogram, který je zveřejněn zde: https://edoklady.gov.cz/podpora-obcanu/clanky-a-navody/prehled-mist-kde-lze-edoklady-pouzit.

Okrskové volební komise budou vybaveny zařízením pro čtení eDokladů od 01.01.2025. Při volbách konaných v roce 2024 prokazuje volič svoji totožnost "klasickým" platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Zveřejnila: Helena Moudrá