Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání

Zveřejněno dne 29. dubna 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, č.p. 68, zasedací místnost v 1. patře budovy, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

Úplné znění oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu dle § 32 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, je zveřejněno v příloze.  

Zveřejnila: Helena Moudrá