Volby do PSP ČR - Informace voličům

Zveřejněno dne 23. srpna 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

Veškeré informace jsou zveřejňovány zde: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx.

Při volbách do PSP ČR lze hlasovat na voličský průkaz a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Informace této možnosti hlasování jsou zveřejněny v příloze. 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění nekterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přímo nepředepisuje vzor žádosti o vydání voličského průkazu, příp. jeho převzetí jinou osobou na základě plné moci. V přílohách zveřejňujeme tiskopis žádosti o vydání voličského průkazu a tiskopis plné moci k jeho převzetí, pokud volič (žadatel) pověří jinou osobu k jeho převzetí. Využít lze i jiné vzory nebo si žádost volně sepsat s uvedením všech podstatných údajů k vyřízení žádosti. 

Zveřejnila: Helena Moudrá