Volby do zastupitelstev krajů - protiepidemická opatření

Zveřejněno dne 23. září 2020

Informujeme voliče, že v budově, kde se volby uskuteční, resp. při samotném hlasování je třeba dodržovat hygienická a protiepidemická opatření, která jsou zveřejněna v příloze. Informace se týkají dodržování základních pravidel, prokazování totožnosti a činnosti okrskové volební komise.

Upozorňujeme, že k voliči v karanténě nebo izolaci nelze vyslat členy okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.  

Zveřejnila: Helena Moudrá