Volby do ZO - Podávání kandidátních listin

Zveřejněno dne 15. června 2022

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají v termínu do 19.7.2022 do 16.00  hodin. Kandidátní listiny přebírají pracovníci odboru vnitřní správy Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, kancelář č. A 108, A 109, A 131, Jana Veškrnová, Jana Slámová, Věra Brabencová.

Informace o době a místě podávání kandidátních listin je zveřejněna v příloze. 

Ke kandidátní listině nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů přikládají prohlášení kandidáta a petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů. Nezávislý kandidát podává kandidátní listinu sám, za sdružení nezávislých kandidátů ji podává zmocněnec.

Kandidát na kandidátní listině neuvádí celou adresu trvalého pobytu, pouze obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu. Naproti tomu u petice je nutno uvádět celou adresu petenta (ten, kdo petici podepisuje).

Informace o počtu osob na peticích v jednotlivých obcích je zveřejněna v příloze.

Vzory pro podání jsou ke stažení zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/vzory-kandidatnich-listin-prohlaseni-kandidatu-a-petic/ds-305017/archiv=0&p1=117960

Zveřejnila: Helena Moudrá