Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2023

Zveřejněno dne 10. června 2024

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2023. Výroční zpráva Vás provede ucelenými informacemi o Kraji Vysočina, činnostmi krajského úřadu a zásadními událostmi, jež na Vysočině proběhly v minulém roce. Zpráva je vytvořena v elektronické podobě a je ke stažení na internetových stránkách Kraje Vysočina zde: https://kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=4126835&n=vyrocni-zprava-za-rok-2023&p1=122615.

Zveřejnila: Helena Moudrá