Ostatní

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2023. Výroční zpráva Vás provede ucelenými informacemi o Kraji Vysočina, činnostmi krajského úřadu a zásadními událostmi, jež na Vysočině proběhly v minulém roce. Zpráva je vytvořena v elektronické podobě a je ke stažení na internetových stránkách Kraje Vysočina zde: https://kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=4126835&n=vyrocni-zprava-za-rok-2023&p1=122615.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Letošní první číslo zpravodaje, ve kterém paní senátorka popisuje nejen práci v Senátu, ale i ve volebním obvodu Třebíč, je zde: https://bit.ly/zpravodaj1_24.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zpravodaj senátorky za obvod Třebíč paní Hany Žákové je zveřejněn zde: https://bit.ly/3rs39Q5.  Internetové stránky zde: http://www.hanazakova.cz.

Na pozvání OSH Třebíč se paní senátorka zúčastnila dne 15.7.2023 Krajské soutěže v požárním sportu kraje Vysočina konané ve sportovním areálu v obci. Dne 7.8.2023 navštívila penzion pro seniory v Krahulově. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Senátorkou za volební obvod č. 53 - Třebíč je paní Hana Žáková. Ve funkci je od října 2018, kdy byla ve volnách zvolena jako nestranička za hnutí STAN.

O své činnosti informuje na internetových stránkách https://www.hanazakova.cz/ a prostřednictvím zpravodajů zde:

https://issuu.com/zakova/docs/hana_zakova_zpravodaj_1_2022

http://https://issuu.com/zakova/docs/hana_kov_tvrtletn_zpravodaj_2_2022

https://issuu.com/zakova/docs/hana_kov_zpravodaj_32022

https://issuu.com/zakova/docs/hana_kov_zpravodaj_42022_1_

I. čtvrtletí 2023: http://bit.ly/3lSQ3IV 

II. čtvrt...

Číst více

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2022, která je, stejně jako v minulých letech, vytvořena v elektronické podobě a je ke stažení na internetových stránkách Kraje Vysočina pod odkazem zde: https://www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy/ds-305360/p1=122615 

Výroční zpráva Vás provede ucelenými informacemi o Kraji Vysočina, činnostmi krajského úřadu a zásadními událostmi, jež na Vysočině proběhly v minulém roce.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V závěru roku 2021 a v první polovině roku 2022 realizovala obec Petrovice stavbu VN Loučky. Jedná se o realizaci opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu.

Cílem akce bylo vybudovat nový - nerybochovný rybník, který bude sloužit k zadržování vody v krajině - zvýší se tím akumulace a  retence vody. Současně dojde ke zvýšení disponibilních zásob vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha, současně dojde i vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů. Nádrž bude mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z k...

Číst více

Ucelené informace o Kraji Vysočina, činnosti krajského úřadu a zásadními událostmi, jež proběhly na Vysočině v roce 2021 jsou zpracovány ve výroční zprávě, která je zveřejněna zde: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300319&p1=4073

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V neděli 19.9.2021 uctili profesionální i dobrovolní hasiči památku dvou svých kolegů - členů zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, kteří tragicky zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě, kde plnili úkol na základě ohlášené události.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá        

Číst více

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2020. Výroční zpráva obsahuje ucelené souhrnné informace o Kraji Vysočina, o činnostech krajského úřadu a informuje o zásadních událostech, jež na Vysočině proběhly v minulém roce.

Výroční zprávy jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300319&p1=4073

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn scan fotografie obce pořízené v roce 1943.

Z fotografie je zřejmá menší zastavěnost obce rodinnými domy, zachycené jsou objekty dnes již neexistujících stodol potřebných při soukromém hospodaření. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více