Výše ceny za svoz popelnic

Zveřejněno dne 24. ledna 2018

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 23. zasedání konaném dne 27. 12. 2017 projednalo výši ceny za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů resp. výši poplatku za komunální odpad dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, jak je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2016. Výše poplatku je stanovena za jednu popelnici o objemu 110-120 l při čtrnáctidenním svozu a na rok 2018 činí celkem 1.052,-- Kč/rok. Pro svoz popelnic o objemu 240 l je sazba dvojnásobná tj. 2.104,-- Kč/rok. Výše poplatku nebyla změněna a je stejná již od roku 2011. Více informací týkající se ceny a především možnosti využívání společně jedné popelnice více domácnostmi resp. nemovitostmi je zveřejněno v příloze. 

Zapsala: Helena Moudrá

 

 

Dokumenty ke stažení