Výstavba "VN Loučky"

Zveřejněno dne 21. října 2021

Zastupitelstvo obce Petrovice se intenzivně zabývá záležitostmi týkající se životního prostředí. Do těchto patří i možnost výstavby drobných vodních ploch a malých vodních nádrží na svém katastrálním území. Na základě zpracovaného odborného posouzení území obce byla vybrána vhodná lokalita k možné výstavbě vodního díla sloužícího především k akumulaci a zadržování vod v krajině. Vhodným územím jsou pozemky parcelní číslo 437/6, 437/16, 437/17 a 437/20 v katastrálním území Petrovice u Třebíče. Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „VN Loučky“ zhotovila firma KOINVEST, s.r.o., Třebíč.

Zhotovení dokumentace stavby vodního díla „VN Loučky“ v projektu “Projektová příprava stavby rybníku na území obce” podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny v programu “Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020”.

Rozhodnutím vydaným Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, byla stavba vodního díla “VN Loučky” dle předložené projektové dokumentace povolena. 

Obec Petrovice podala žádost o investiční finanční dotaci u Ministerstva zemědělství ČR a obdržela Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu VN Loučky.   

Více informací o finančních nákladech a realizaci je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení