Vystoupení dne 6.9.2014

Zveřejněno dne 19. září 2014

V přílohách jsou zveřejněny texty týkající se historie obce, kultury, školství, zaměstnanosti a zemědělství, demografických údajů a rozvoje obce, které byly předneseny na "Setkání rodáků a občanů obce Petrovice" dne 6.9.2014 ve sportovním areálu.

Součástí jsou i fotografie z průběhu setkání.
Zveřejněno 19.9.2014, zapsala Helena Moudrá