Záměr prodeje části pozemku

Zveřejněno dne 06. října 2020

Obec Petrovice dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 428 - orná půda v k. ú. Petrovice u Třebíče.

Prodejem části pozemku dochází k vypořádání stávajícího stavu v užívání pozemku u nemovitosti č. p. 115 vzniklé v přechozích letech.

Zveřejnila: Helena Moudrá