Záměr pronájmu části pozemku

Zveřejněno dne 28. ledna 2020

Obec Petrovice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p. č. 437/6 v k. ú. Petrovice u Třebíče.

Zveřejnila: Helena Moudrá