Záměr pronájmu nemovitostí obce

Zveřejněno dne 05. prosince 2022

Obec Petrovice podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí v obci Petrovice. Jedná se o uzavření nájemních smluv s konkrétním nájemcem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, pobočný spolek, se sídlem Petrovice č.p. 23, IČ: 44065442.

Stávající nájemce všechny uvedené nemovitosti užívá na základě nájemních smluv, které byly uzavřeny dříve, dle již nyní neplatných právních předpisů (občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.). Uzavřené nájemní smlouvy dostatečně nespecifikovaly některé záležitosti týkající se provozních záležitostí a úhrady provozních nákladů. Nově je stanovena spoluúčast na úhradě provozních nákladů vlastníkem budovy obcí Petrovice.    

Zveřejnění záměru pronájmu a návrh nových nájemních smluv je zveřejněn v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá