Zápis dětí do mateřské školy v obci

Zveřejněno dne 08. dubna 2021

Zápis dětí do mateřské školy v Petrovicích pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 3. - 7. května 2021.

Pro děti ve věku 5 let  tzv. "předškolní děti" je vzdělávání v mateřské škole povinné. Vzdělávání v mateřské škole je organizováno pro děti ve věku od tří let. Mladší děti mohou být do školského zařízení přijaty v případě dostatečné kapacity, personálního zajištění pedagogickými pracovnicemi a možností organizačního zabezpečení provozu.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněná žádost o přijetí, vyjádření lékaře (pediatra) dítěte.

Podrobnější informace k průběhu zápisu a činnosti mateřské školy poskytne ředitelka Lenka Dostálová, tel.: 739 455 253. Dokumenty ke stažení najdete na internetových stránkách Mateřské školy Petrovice: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/formulare-k-zapisu-2021, kde jsou zveřejněny i další informace. 

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, je zapsána v rejstříku škol vedených MŠMT a v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně. Jejím zřizovatelem je obec Petrovice.  

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Dokumenty ke stažení