Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce - rok 2023

Zveřejněno dne 07. března 2023

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané v roce 2023.

Zápisy jsou zveřejňovány v úpravě s ochranou osob dle GDPR. V listinné podobě jsou zápisy uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 5 ze dne 1.3.2023 zveřejněn dne 07.03.2023.   

Zápis ZO č. 6 ze dne 26.4.2023 zveřejněn dne 09.05.2023.