Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce - rok 2023

Zveřejněno dne 07. března 2023

V přílohách jsou postupně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané v roce 2023.

Zápisy jsou zveřejňovány v úpravě s ochranou osob dle GDPR. V listinné podobě jsou zápisy uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 5 ze dne 1.3.2023 zveřejněn dne 07.03.2023.   

Zápis ZO č. 6 ze dne 26.4.2023 zveřejněn dne 09.05.2023. 

Zápis ZO č. 7 ze dne 24.5.2023 zveřejněn dne 02.06.2023.

Zápis ZO č. 8 ze dne 28.06.2023 zveřejněn dne 10.07.2023.

Zápis ZO č. 9 ze dne 20.09.2023 zveřejněn dne 27.09.2023.

Zápis ZO č. 10 ze dne 18.10.2023 zveřejněn dne 24.10.2023.

Zápis ZO č. 11 ze dne 22.11.2023 zveřejněn dne 30.11.2023.

Zápis ZO č. 12 ze dne 06.12.2023 zveřejněn dne 15.12.2023.

Zápsi ZO č. 13 ze dne 21.12.2023 zveřejněn dne 10.01.2024.