Zasedání zastupitelstva kraje - 14.3.2023

Zveřejněno dne 06. března 2023

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 14.3.2023 v 10:00 hodin, v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení