Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Zveřejněno dne 06. června 2022

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2022 se bude konat dne 14.6.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení