Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 1/2024 - 6.2.2024

Zveřejněno dne 29. ledna 2024

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 6.2.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. 

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení