Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina - 12.12.2023

Zveřejněno dne 01. prosince 2023

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 12.12.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále.

Navržený program jednání č. 7/2023 je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá